A Thought for Today

A THOUGHT FOR TODAY

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 03 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A THOUGHT FOR TODAY

“Never let your sense of morals get in the way of doing what's right.”
Isaac Asimov (1920-1992)

“Đừng bao giờ vin vào các cảm xúc về đạo lý màu mè mà ngăn cản ta làm điều đúng đắn.”