A Word A Day

A Word A Day -Aforethought

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 24 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day -Aforethought

A Word A Day

Today's Word: Aforethought

How to read: uh-FOHR-thot

Meaning: Planned or premeditated; not by accident.

Vietnamese meaning: Cố ý, có suy tính trước.

Usage:

“[Jack] Taylor has definitely killed two men, one more or less by accident, the other with malice aforethought.”

“Taylor chắc chắn đã giết hai người đàn  ông, một người là không chủ ý, người còn lại bị giết bởi một kế hoạch rất hiểm độc.”

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep
#AWAD

📝 2U Speak / Học Là Dùng Được Ngay

🏫 Tầng 2, Tòa nhà Giầy Việt, 180 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3
(gần ngã 4 Trần Quốc Thảo)

📱 076 671 8468