Ai có thể trở thành Mentee

Ai có thể trở thành Mentee

2U Training cung cấp Mentoring Service rộng rãi cho tất cả mọi người, miễn phí tham gia.

+ Sinh viên hoặc học sinh cuối cấp

+ Nhân viên muốn phát triển bản thân

+ Người muốn phát triển trên con đường sự nghiệp"

Những điều Mentees cần tuân thủ khi tham gia Chương trình 2U Mentoring

+ Cung cấp thông tin chính xác về bản thân.

+ 2U Mentoring hoạt động dựa trên văn hóa “No Lies” vì thế Mentee phải chia sẻ trung thực về những khó khăn và vấn đề của mình với Mentors

+ Duy trì nhật ký Cố vấn & gửi hàng tháng cho 2U Mentoring

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp với Mentors

+ Link đăng ký cho Mentees: https://forms.gle/zVjs688bvqGHBACc7