Đội ngũ Mentor

Lâm Chí Huy
Lâm Chí Huy
Nhà sáng lập CEO 4U Group
Võ Thị Cẩm Nhung
Võ Thị Cẩm Nhung
Giảng viên Nghiệp vụ kỹ năng du lịch Nội dung mô tả đang được cập nhập ..
Tạ Thị Thùy Trang
Tạ Thị Thùy Trang
Giảng viên Nghiệp vụ kỹ năng du lịch Nội dung mô tả đang được cập nhập ..
Lâm Khánh Phương
Lâm Khánh Phương
Giảng viên Nghiệp vụ kỹ năng du lịch Nội dung mô tả đang được cập nhập ..
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Giảng viên Nội dung mô tả đang được cập nhập ..
Lê Thu Phương
Lê Thu Phương
Giảng viên Đào tạo kỹ năng Công tác Pháp chế Nội dung mô tả đang được cập nhập ..
Nông Vương Phi
Nông Vương Phi
Giảng viên Đào tạo Leadership John C. Maxwell Nội dung mô tả đang được cập nhập ..
Trần Thị Long
Trần Thị Long
Giảng viên Tiếng Anh Nội dung mô tả đang được cập nhập ..