Chương trình Mentoring

Chương trình Mentoring

Mentoring là gì ?

+ Chương trình Mentoring là một chương trình kết nối các doanh nhân khởi nghiệp cũng như sinh viên có được sự tập trung và có thêm động lực phát triển cho chính sự nghiệp hoặc quá trình khởi nghiệp. Đồng hành cùng họ là các Mentor - những người đã có nhiều thành tựu trong sự nghiệp và sẽ tình nguyện cung cấp những quan điểm bằng những cái nhìn sâu sắc cho quá trình lựa chọn hay những gợi ý cho việc bắt đầu sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực cụ thể của các Mentee.

+ Mentoring là một chương trình chỉ dẫn gián tiếp tại đây Mentor sẽ chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của họ nhằm hỗ trợ các Mentee tiến bộ trong cuộc sống và sự nghiệp của chính họ. Các Mentor cần phải sẵn sàng tiếp cận và chuẩn bị để trợ giúp khi Mentee cần sự giúp đỡ trong lĩnh vực mong muốn.

+ Chương trình Mentoring có thể là một quá trình ngắn hạn cho đến khi mục đích hợp tác ban đầu đã được hoàn thành (hoặc chấm dứt), hoặc nó có thể kéo dài nhiều năm.

+ Chương trình Mentoring mang lại nhiều lợi ích hơn là những lời khuyên cũng như việc truyền tải kinh nghiệm cho Mentee trong một lĩnh vực hoặc tình huống cụ thể. Điều này còn là động lực thúc đẩy và trao quyền cho Mentee có thể xác định được các vấn đề và mục tiêu của riêng mình. Ngoài ra còn giúp các Mentee tìm cách giải quyết hoặc tự tiếp cận sự việc - không phải bằng cách làm thay điều đó giúp họ, hoặc mong họ 'làm theo cách Mentor đã làm', mà là bằng cách giúp Mentee hiểu được và tôn trọng các cách xử lý tình huống khác nhau.

+ Việc tìm kiếm phương pháp để phát triển nhóm các Mentor và Mentee như một phần bổ sung cho chương trình hiện có hoặc tạo nên sự hợp tác mới tại 2U Training.

Các Mentor tại 2U Training

Kenny Lam