Đội ngũ Giảng viên

Lâm Chí Huy
Lâm Chí Huy
Nhà sáng lập
Võ Thị Cẩm Nhung
Võ Thị Cẩm Nhung
Giảng viên Nghiệp vụ kỹ năng du lịch
Tạ Thị Thùy Trang
Tạ Thị Thùy Trang
Giảng viên Nghiệp vụ kỹ năng du lịch
Lâm Khánh Phương
Lâm Khánh Phương
Giảng viên Nghiệp vụ kỹ năng du lịch
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Giảng viên
Lê Thu Phương
Lê Thu Phương
Giảng viên Đào tạo kỹ năng Công tác Pháp chế
Nông Vương Phi
Nông Vương Phi
Giảng viên Đào tạo Leadership John C. Maxwell
Trần Thị Long
Trần Thị Long
Giảng viên Tiếng Anh