Tại sao nên trở thành Mentor?

Tại sao nên trở thành Mentors

  • 2U Mentoring hoạt động dựa trên văn hóa “No Lies”, cam kết trung thực, luôn đồng hành cùng Mentors để tạo nên sự thay đổi tích cực & thành công của mỗi Mentee.
  • 2U Mentoringlà trung gian kết nối các Mentors với nhau. Tại đây, các Mentors có cơ hội gặp gỡ, tương tác & thiết lập các mối quan hệ thực sự chất lượng. Đó là những người có cùng chí hướng, cùng niềm đam mê trong việc chia sẻ, xây dựng & phát triển một Việt Nam tốt đẹp hơn.
  • 2U Mentoring còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác khác cho Mentors, như: trở thành Trainers, các Cơ hội hợp tác kinh doanh khác,...
2U Mentoring là gì?

Lợi ích khi trở thành Mentors của 2U Mentoring

  • Được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm & tạo ra các giá trị cho cộng đồng Mentees
  • Thúc đẩy sự phát triển cá nhân & nghề nghiệp
  • Xây dựng thương hiệu cá nhân
  • Được tham gia vào các chương trình cố vấn Mentees qua các lớp online và offline thường xuyên
  • Được tham gia vào các dự án tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp
  • Có cơ hội hợp tác phát triển Kinh doanh cùng 2U Mentoring ở các dự án khác, như: trở thành Trainers, các cơ hội hợp tác kinh doanh khác,...
  • Được tham gia, xây dựng & phát triển Cộng đồng Mentors do 2U Mentoring tổ chức.
2U Mentoring là gì?