Điều kiện để tham gia 2U Mentoring

  • Trang chủ
  • Điều kiện để tham gia 2U Mentoring
2U Mentoring là gì?

Điều kiện để trở thành Mentors tại 2U Training

  • Mentors có ít nhất 5 năm Kinh nghiệm trong Lĩnh vực sẽ Cố vấn
  • Mentors có mong muốn giúp đỡ Mentees phát triển theo hướng tích cực
  • Cam kết đồng hành cùng Mentees trong quá trình tham gia 2U Mentoring

Điều kiện để trở thành Mentees tại 2U Training

  • Biết được mục tiêu của mình khi tham gia 2U Mentoring
  • Có tinh thần tự giác & tích cực học hỏi
  • Lắng nghe Cố vấn từ Mentors
  • Nghiêm túc khi tham gia 2U Mentoring
  • Tham gia đầy đủ các cuộc họp với Mentors