Điều kiện để tham gia 2U Mentoring

  • Trang chủ
  • Điều kiện để tham gia 2U Mentoring

Nghĩa vụ khi trở thành Mentors của 2U Mentoring

  • Chia sẻ đúng, trung thực những kinh nghiệm & kỹ năng của bản thân
  • Truyền lửa, truyền năng lượng tích cực cho các Mentees, giúp Mentees thay đổi tích cực, tự tin phát triển các kỹ năng cần thiết & thành công
  • Theo dõi sự phát triển của Mentees thường xuyên & giúp đỡ khi Mentees gặp khó khăn trong quá trình học Mentoring
  • Cư xử công bằng với các Mentees
  • Duy trì Nhật ký Cố vấn & cập nhật cho 2U Mentoring.
  • 2U Mentoring là gì?