Dũng Già

Name: Dũng Già

Email: minhdungnguyen1972@gmail.com

Phone No: 093 571 7387

Languages: Việt Nam

Chức danh / Professional background:

 • Giáo viên
 • Hướng dẫn viên Du lịch

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • Dạy / Biên dịch / Hướng dẫn viên bằng tiếng Pháp và Tây Ban Nha

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 28 năm dạy tiếng Pháp
 • 5 năm dạy tiếng Tây Ban Nha

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Khách sạn / Du lịch / Hospitality / Tourism

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • Giải nhì tiếng pháp toàn quốc năm lớp 9
 • Giải 3 toàn thành phố năm lớp 10 (thi liên cấp với các khối từ 10-12)
 • Giải 3 thi hướng dẫn viên giỏi khi làm Bến Thành tour

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

 • Không có / Làm tự do

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

 • Không có

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • 3 – 6 tháng / 3 – 6 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentees nhiều / Group Mentoring,
 • Cố vấn Online / Online Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • 2, Nhóm 4 hoặc 5 / 2, Group of 4 or 5

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Sinh viên năm nhất, năm hai Freshman / Sophomore,
 • Sinh viên năm cuối / Senior, Chuyên môn / Specialty

Mentor’s slogan:

 • Học phải có mục tiêu rõ ràng để làm động lực

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Không có