Sự Kiện

Hội thảo SỐNG KHÔNG BỆNH

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 26 / 10 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

Hội thảo SỐNG KHÔNG BỆNH

Chủ đề SỐNG KHÔNG BỆNH này là đúc kết các Kiến thức, Kinh nghiệm thực tế của Yoga, Ayurveda, Thiền định … mà Kenny vẫn đang luyện tập và áp dụng trong đời sống hàng ngày.