Kenny LAM Chi Huy

Name: Kenny LAM Chi Huy

Email: kenny.lamchihuy@gmail.com

Phone No: +84 91 510 1839

Languages: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Chức danh / Professional background

 • CEO 4U Tours, Cty Du lịch Inbound Cao cấp
 • CEO 2U Training, đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ năng cho Phát triển Bản thân, bao gồm Anh văn Giao tiếp và Du lịch Lữ hành

Miêu tả nghề nghiệp

 • Giáo dục & Đào tạo
 • Dịch vụ Du lịch
 • Tổ chức Event

Số năm kinh nghiệm làm việc: 28

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn

 • Tiếng Anh Giao tiếp
 • Du lịch
 • Marketing
 • Sales
 • Chăm sóc Khách hàng

Bằng cấp và Thành tích của Mentor

 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Cao cấp VEMBA của Hawaii University, tốt nghiệp loại Ưu
 • Cử nhân Giảng viên Anh văn Đại học Sài Gòn (trước đây là Cao đẳng Sư phạm Tp. HCM)
 • Bằng Giáo viên Yoga Quốc tế lớp TTC 200 giờ của Sivananda Yoga Vedanta
 • Chứng nhận lớp Cố vấn Sức khoẻ Ayurveda cũng của Sivananda Yoga Vedanta

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc

 • 2U Training, đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ năng cho Phát triển Bản thân, bao gồm Anh văn Giao tiếp và Du lịch Lữ hành
 • 4U Tours, Cty Du lịch Inbound Cao cấp

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor

 • https://www.facebook.com/KennyLamFai

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee: Hơn 1 năm

Hình thức cố vấn của Mentor

 • Cố vấn 1 - 1 1
 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentee nhiều

Số Mentees Mentor có thể cố vấn: 4-5 Mentees

Yêu cầu của Mentor với Mentees

 • Sinh viên năm nhất, năm hai
 • Chuyên môn
 • Kỹ năng mềm (đàm phán / giao tiếp / làm việc nhóm)
 • Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu

Câu nói tâm đắc của Mentor: Love What You Do (Steve Jobs)

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees: Life is Short