Tuyển dụng

NẾU Bạn là Người thường đặt câu hỏi “Tại sao…?” 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 20 / 10 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

NẾU Bạn là Người thường đặt câu hỏi “Tại sao…?” 

Và NẾU Bạn cũng như 2U Training, TIN rằng:

+ Mọi người Việt Nam đều có thể TĂNG Hiệu quả làm việc của mình ngang tầm Thế giới!

+ Chúng ta có thể THAY ĐỔI Tầm nhìn và Phát triển Tri thức!

+ Chúng ta có thể TRỞ NÊN Giỏi hơn, Giàu có hơn! 

+ Mỗi người đều có thể ĐẠT ĐƯỢC Thành công và Hạnh phúc Thật sự!

Và NẾU Bạn thật sự CÓ THỂ:

+ LUÔN Sẵn sàng học hỏi để Phát triển?

+ KHÔNG đầu hàng để có thể Vươn lên?

+ CHỊU được Áp lực về Khối lượng và Thời hạn trong Công việc 

+ Chấp nhận những THỬ THÁCH liên tục từ CEO?

Và NẾU Bạn muốn NHẬN được từ 2U:

+ Mức Lương thấp NHƯNG Cơ hội Cao!

+ Nguồn Trí thức VÔ HẠN 

+ Được TRAINING thường xuyên các Kỹ năng Thiết yếu trong Công việc & Cuộc sống

+ MIỄN PHÍ tham gia Tất cả các Hoạt động, Câu lạc bộ, Lớp học của 2U Training ...

thì MỜI Bạn Gia nhập 2U Training! NGAY và LUÔN! 

2U Training là gì?

+ Doanh nghiệp về Giáo dục và Đào tạo theo Phương châm HỌC LÀ DÙNG ĐƯỢC NGAY!

+ Nền tảng phục vụ cho Phát triển, Cá nhân và Doanh nghiệp. 

+ Cung cấp Giải pháp và Bí quyết để xử lý các Vấn đề.

+ Giúp xây dựng Thương hiệu Cá nhân bền vững.

Nói thêm về Văn hoá 2U Training:

  • Phong cách Làm việc: HOW we Work?

+ Biết TẠI SAO làm Công việc được giao. WHY we do what we do.

+ Được đào tạo để có thể làm ĐÚNG. DO it RIGHT.

+ Được trao Cơ hội để có thể làm GIỎI. DO it WELL.

+ Được khích lệ để Suy nghĩ và làm GIỎI HƠN. DO it BETTER. 

  • Tiêu chí Làm việc: 2U Training’s KPI?

+ Làm việc PHẢI CÓ Kế hoạch và MỤC TIÊU Cụ thể

+ CẬP NHẬT Tiến độ Công việc mỗi ngày. 

+ KHÔNG phải Báo cáo.

+ KẾT QỦA là Quan trọng Nhất! 

  • Quy tắc 4Ks:

+ KHÔNG Nói dối dưới bất kỳ Hình thức nào.

+ KHÔNG Thoả hiệp với cái Sai.

+ KHÔNG Chờ đợi, mà Chủ động trong Công việc 

+ KHÔNG Lấp liếm Kết quả