OFFLINE G.I.S.Club

OFFLINE G.I.S.Club @ Chủ đề: SỐNG KHÔNG BỆNH

G.I.S.Club, dành cho Người làm Du lịch, sẽ tổ chức buổi Offline với chủ đề BỔ ÍCH:

PHƯƠNG PHÁP SỐNG KHÔNG BỆNH

Anh / Chị / Em tham gia vui lòng đăng ký và cập nhật Thông tin sau:

+ Thời gian: 9:55am
+ Ngày: 17.10.2020 (Thứ Bảy)
+ Địa điểm: 2U Training, Tầng 2, 180 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3
+ Liên hệ: 076 671 8468 (Lucy)