SoftSkills Training PHI&P

SoftSkills Training PHI&P

 • Quản trị viên

 • Tư vấn
SoftSkills Training PHI&P
Thông tin Khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết Khóa học

Trên thực tế, kiến thức chuyên môn chỉ quyết định 25%, còn kỹ năng mềm quyết định đến 75% thành công của những người thành đạt. Với những người làm nhân sự và các nhà quản lý, kỹ năng mềm góp phần đánh giá hiệu quả công việc và năng lực của từng nhân viên, đồng thời còn là vũ khí cạnh tranh hiệu quả đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt trong một thế giới ngày càng “phẳng” hiện nay.

Softskills hay “Kỹ năng mềm” là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng liên quan đến trí tuệ cảm xúc và những kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình,…

Phi&P là đơn vị tổ chức các khóa học Softskills Training chất lượng, uy tín dành cho những nhà quản lý, những người làm nhân sự tại Việt Nam. Khóa học Softskills Training tổ chức bởi Phi&P bao gồm:

 1. Khóa học Coaching Skill
 2. Khóa học HR For Non-HRs
 3. Khóa học Huấn Luyện Giúp Nhân Viên Thành Công
 4. Khóa học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề
 5. Khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả
 6. Khóa học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian
 7. Khóa học Phỏng Vấn Tuyển Dụng Cho Cấp Quản Lý
 8. Khóa học Thuyết Trình – Thuyết Phục
 9. Khóa học Tư Duy Sáng Tạo
 10. Khóa học Tư Duy Tích Cực

Liên hệ để cập nhật Lịch Training