Sự Kiện

Go Living / Workshop "Reset Bản thân, Bây giờ hoặc Không bao giờ?"

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 11 / 06 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

Go Living / Workshop

Workshop ONLINE “Reset Bản thân, Bây giờ hoặc Không bao giờ” để

👉 Biến Nguy cơ thành Cơ hội.

+ Hiểu được Năng lực, Tính cách để Lựa chọn & Phát triển ngành nghề TỐT hơn.

+ Đưa ra câu Trả lời về những gì có thể LÀM với Cuộc sống của mình.

+ Hiểu rõ Bản thân, Biết lĩnh vực phù hợp & Định hướng Kế hoạch tương lai.

+ Link tải Zoom trên CH Play: TẢI NGAY

+ Link tải Zoom trên App Store: TẢI NGAY

Truy cập Zoom: Workshop HOÀN TOÀN Miễn phí

Link: Workshop Reset Bản thân

 

Tags