Tham gia Workshop hàng Tuần tại 2U Training

  • Trang chủ
  • Tham gia Workshop hàng Tuần tại 2U Training

Workshop hàng Tuần, Cơ hội để: 

+ Phát triển Bản thân

+ Xây Thương hiệu Bản thân

+ Giải pháp cho các Vấn đề trong Công việc và Cuộc sống 

Cùng Trải nghiệm: 

+ Không gian 3F: Free + Fun + Fresh

+ Đội ngũ nhân sự và Mentors 1 ON 1

Đăng ký NGAY!