Tiếng Anh chuyên ngành Nhân sự

Tiếng Anh chuyên ngành Nhân sự

  • Quản trị viên

  • 7.980.000 ₫
Tiếng Anh chuyên ngành Nhân sự
Thông tin Khóa học
Học phí:
7.980.000 ₫
Chi tiết Khóa học

THÔNG TIN KHÓA HỌC

+ Khóa học cần thiết cho những ai làm trong Ngành Nhân sự, các Nhân viên hoặc Quản lý Nhân sự.

+ Khóa học cung cấp các từ vựng liên quan đến Chuyên ngành Nhân sự và các Kỹ năng Giao tiếp cần thiết trong Ngành Nhân sự.

+ Thời gian học:

  • Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 (8 tuần)
  • Thứ 7 & Chủ nhật (12 tuần)

+ Học phí:

+ Total Course: 7.980.000 VND

+ Recruit and C&B: 3.990.000 VND

+ Developing: 3.990.000 VND

CHI TIẾT KHÓA HỌC