Sự Kiện

Workshop hàng Tuần tại 2U Training

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 03 / 03 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

Workshop hàng Tuần tại 2U Training

Workshop hàng Tuần, cơ hội để: 

+ Phát triển Bản thân

+ Xây Thương hiệu Bản thân

+ Giải pháp cho các vấn đề trong Công việc và Cuộc sống 

Cùng trải nghiệm: 

+ Không gian 3F: Free + Fun + Fresh

+ Đội ngũ Nhân sự và Mentors 1ON 1

Lịch Hoạt động diễn ra hàng Tuần: