A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 09 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

Today's Word: Ombrifuge

Meaning: Something that provides protection from the rain, especially an umbrella.

Vietnamese meaning: Vật / chỗ che / trú mưa.

Usage: “When you are caught in a shower and spot a convenient ombrifuge ... should you run to it or walk?”
“Khi bạn bị kẹt trong một trận mưa rào và bạn phát hiện ra một chỗ trú mưa gần đó. Bạn nên chạy vội đến hay thong thả bước đến?”

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep

#AWAD