A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 11 / 02 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

 

Today's Word: Calash

 

How to read: kuh-LASH

 

Meaning:

1. A light horse-drawn carriage with a folding top.

2. The folding top of a carriage.

3. A folding bonnet formerly worn by women.

 

Vietnamese meaning:

1. Xe ngựa kéo có mui gập.

2. Mui gập của xe kéo.

3. Mũ có dây buộc dưới cằm (dành cho phụ nữ)

 

Usage:

“We left Canada in a horse-drawn calash.”

 

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep

#AWAD