A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 11 / 02 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

 

Today's Word: Interdigitate

 

How to read: in-tuhr-DIJ-i-tayt

 

Meaning: To interlock like the fingers of two hands

 

Vietnamese meaning: Được đan vào nhau như những ngón tay.

 

Usage:

“So the days would have passed, literary labour interdigitating with agricultural.”

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep

#AWAD