A Word A Day

A Word A Day - Enthrall 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 28 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Enthrall 

A Word A Day

Today's Word: Enthrall (v) 

How to read:   /ɪnˈθrɔːl/

Meaning:  

To keep someone completely interested.

Vietnamese meaning:

Mê hoặc

Usage:

The audience was enthralled for two hours by a sparkling, dramatic performance.

Khán giả bị mê hoặc trong suốt 2 giờ đồng hồ bởi màn biểu diễn lung linh và kịch tính.
#AWAD