Làm việc cùng 2U Training

HOLACRACY

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 22 / 06 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

HOLACRACY

“Holacracy – Nghe quen mà lạ ?!”

 

Mô hình Holacracy (danh từ): Mô hình “Không Phân Cấp”.

Các tổ chức truyền thống thống thường được triển khai bằng các hệ thống phân cấp và một chuỗi mệnh lệnh nghiêm ngặt. Thông qua đó, các quyết định và thông tin được truyền từ cấp trên xuống cấp dưới.

Với Holacracy thì khác. Cấu trúc phân cấp biến mất và thay vào đó là những vòng tròn: tất cả mọi người hoàn toàn tập trung hoàn thành công việc. Thay vì chạy theo chức danh, vị trí, mọi người sẽ đảm nhận các vai trò linh hoạt hơn, luân phiên thay đổi phụ thuộc vào những kỹ năng của từng người và nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp. Nhân viên trong mô hình Holacracy sẽ đảm nhận nhiều "vai trò" (role) và nằm trong một nhóm được gọi là "vòng tròn" (circle).

Vậy, Nhân viên sẽ được gì khi một Doanh nghiệp áp dụng Holacracy?

+ Nhân viên được thúc đẩy để phát triển, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tự giải quyết vấn đề bởi các vai trò được thay đổi linh hoạt.

+ Nhân viên luôn tự hào và thấy rõ vai trò của bản thân với Doanh nghiệp của mình.

Với mô hình “Không phân cấp” Holacracy, Nhân viên 2U Training luôn được tạo điều kiện để phát triển điểm mạnh bản thân mỗi ngày, những vòng tròn cho thấy nhân viên phải làm gì và tự có trách nhiệm khi đã tham gia vào vòng tròn đó.

Nếu muốn tạo ra những đột phá và trở thành “Sếp” của chính mình, hãy cùng tham gia với chúng tôi.