Làm việc cùng 2U Training

Mô hình tổ chức doanh nghiệp "HIERARCHY" vs “HOLACRACY” có gì khác nhau?

 • Tác giả Admin 2U Training

 • Ngày đăng 22 / 06 / 2020

 • Bình luận 0 Bình luận

Mô hình tổ chức doanh nghiệp

Mô hình Hierarchy:

 • Là tổ chức phân quyền hoạt động theo trình tự: chỉ thị được ban hành từ cấp cao nhất, sau đó truyền đạt xuống các quản lý cấp trung rồi đến cấp nhân viên. Nếu nhân viên có mong muốn đề xuất ý kiến, họ sẽ phải gửi đề xuất lên quản lý trực tiếp. Sau khi phê duyệt, đề xuất lại được chuyển tiếp lên quản lý cấp cao. Kết quả sau đó sẽ được trả về nhân viên theo trình tự ngược lại.
 • Mang xu hướng truyền thống và có sự phân biệt lớn. Mối quan hệ giữa người chủ và nhân viên trở nên xa cách do không có sự giao tiếp thường xuyên.
 • Vấn đề đôi khi phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết vì luôn phải tuần theo trình tự. Dẫn tới nhiều phát kiến có thể thay đổi bộ mặt của cả một doanh nghiệp chết yểu ngay từ trong trứng nước
 • Nhân viên không được thúc đẩy sáng tạo, xử lý công việc bằng cách thử các vai trò, nhiệm vụ mới.

Mô hình Holacracy:

 • Là kiểu mô hình KHÔNG phân cấp.
 • Quyền lực được phân bổ như nhau cho các team / phòng ban, các team sẽ tự quản lý, phân công công việc và quyết định.
 • Chia công việc theo vai trò (role). Một người sẽ đảm nhận nhiều role và nằm trong một nhóm được gọi là vòng tròn (circle).
 • Thúc đẩy khả năng sáng tạo và xử lý công việc của từng nhân viên.

Với tầm nhìn Cải thiện hiệu quả làm việc của người Việt so với Thế giới, 2U Training áp dụng mô hình Holacracy để kích thích không ngừng khả năng phát triển của mỗi cá nhân, mỗi nhân viên được trao quyền để hoàn thiện bản thân và phát triển cùng Doanh nghiệp.

Tham gia NGAY với chúng tôi.

-------------------------------------------
 093 759 5911
🌐 2utraining.com.vn
📬 info@2utraining.com.vn
🖲Tầng 2 Toà nhà Giầy Việt, 180 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp. HCM (ngã tư đường Trần Quốc Thảo và Lý Chính Thắng).