A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 19 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"Neither genius, fame, nor love show the greatness of the soul. Only kindness can do that." - Jean Baptiste Henri Lacordaire (1802 - 1861)

Jean Baptiste Henri Lacordaire từng nói "Thiên tài, Danh vọng hay Tình yêu đều KHÔNG thể hiện sự Cao quý của Tâm hồn. Chỉ có Lòng tốt mới làm được điều đó."