A Thought for Today

A Thought for Today

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 02 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought for Today

"An artist should never be a prisoner of himself, prisoner of style, prisoner of reputation, prisoner of success, etc."
Henri Matisse (1869-1954)

"Một Nghệ sĩ không bao giờ nên là Tù nhân của chính mình, Tù nhân về Phong cách, về Danh tiếng và cả sự Thành công..."