A Thought for Today

A Thought for Today

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 04 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought for Today

“Earth is here so kind, that just tickle her with a hoe and she laughs with a harvest.”

Douglas William Jerrold (1803-1857)

 

“Đất Mẹ ở đây thật tử tế. Chỉ cần cù lét Bà bằng lưỡi cuốc là Bà đã cười trả lễ một mùa vụ tinh tươm.”