A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 31 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"A man that is ashamed of passions that are natural and reasonable is generally proud of those that are shameful and silly." - Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762)

Lady Mary Wortley Montagu từng nói "Một người hay hổ thẹn về những Đam mê thường nhật thì thường tự hào về những điều đáng xấu hổ và ngớ ngẩn."