Làm việc cùng 2U Training

Hệ quy chiếu của người thành công

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 22 / 06 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

Hệ quy chiếu của người thành công

Albert Einstein, Thomas Edison, John Lennon và Pablo Picasso, những người đủ “khác biệt” để nghĩ có thể thay đổi thế giới”, họ ghét nguyên tắc, nhìn thẳng vấn đề theo cách riêng, theo hệ quy chiếu của chính họ

Thiên tài quân sự Napoleon: "Chiều cao của người đàn ông tính từ đầu lên đến trời"

Và sự thành công của Apple đã minh chứng “Think Different” của Steve Job đã đúng. “Chúng tôi chỉ muốn tạo ra cái tốt nhất mà chúng tôi có thể làm”.

Người thành công cho rằng không nhất thiết phải chạy theo số đông, nhất là khi cần ý tưởng đột phá.

Henry Ford: ‘Nếu tôi hỏi khách hàng xem họ muốn gì, có lẽ họ sẽ nói rằng họ muốn có một con ngựa biết chạy nhanh hơn’.

Người thành công luôn đi theo hệ quy chiếu riêng biệt, mặc kệ đánh giá của người khác vì người khác chỉ đang áp đặt hệ quy chiếu lên mình mà thôi.

Thế nên, Đừng để bản thân hối tiếc vì đã đi theo số đông, xây dựng hệ quy chiếu cho bản thân, phát triển “sân chơi” cho riêng mình, và tạo sự khác biệt!

2U Training là nơi để Nhân viên có thể Khai phá Tiềm năng bản thân, áp dụng văn hóa Holacracy, lấy con người làm trung tâm, phát triển và định vị bản thân trong tương lai.

Tham gia Ngay chương trình Học việc có lương cùng 2U Training để Phát triển bản thân từng ngày từng giờ: http://bit.ly/3aQmkF8